Δύο Bronze βραβεία για την BOLDOT στα φετινά Digital Media Awards.

Στην BOLDOT. / Connected Marketing Agency είμαστε πολύ χαρούμενοι, καθώς από τον 1ο χρόνο λειτουργίας μας καταφέραμε να αποσπάσουμε 2 bronze βραβεία στα Digital Media Awards 2020 (Dime Awards 2020), της Boussias Communications.

Τα βραβεία

Συγκεκριμένα, αποσπάσαμε Bronze βραβεία στις κατηγορίες ‘’Best Content Distribution Strategy’’ και ‘’Best Use of Instagram’’ για τον πελάτη μας Stone Group International.

Το project – Η πρόκληση!

Σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό B2B κλάδο, κυριότερη πρόκλησή μας ήταν να αναδείξουμε με οργανικές μόνο ενέργειες, το authority της Stone Group International, προσφέροντας υψηλής ποιότητας χρήσιμο περιεχόμενο και φέρνοντας μετρήσιμα αποτελέσματα μέσα από την παρουσία της εταιρείας στα social media και στο website της.

Οι digital στόχοι που κληθήκαμε να υλοποιήσουμε με οργανικές μόνο ενέργειες ήταν οι παρακάτω:

 • Αύξηση επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα και στα social media
 • Αύξηση της αλληλεπίδρασης των χρηστών με το brand
 • Δημιουργία λίστας δυνητικών πελατών
 • Μετατροπή επισκέψεων σε qualified leads
 • Δημιουργία πωλήσεων μέσω ιστοσελίδας και social media platforms

Το κοινό

Πολύ αυστηρά ορισμένο B2B κοινό, σε όλο τον κόσμο. Εκτός από τα δημογραφικά στοιχεία, για τη δημιουργία του κατάλληλου περιεχομένου λήφθηκαν υπόψη και οι βασικές επαγγελματικές κατηγορίες/ τομείς του κλάδου τις οποίες η εταιρεία ήθελε να προσεγγίσει, με μελέτη κι ανάλυση σε βάθος των βασικών τους χαρακτηριστικών.

Η υλοποίηση

Για την επίτευξη των digital στόχων, χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πλατφόρμες:

 • Website Blogging
 • Facebook
 • Linkedln
 • Instagram
 • Pinterest
 • Twitter
 • YouTube

Μορφές περιεχομένου & Βέλτιστες πρακτικές

Για τη δημιουργία και την ανάπτυξη του περιεχομένου χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω μορφές, με βέλτιστες πρακτικές να εφαρμόζονται σε κάθε μία από αυτές.

 • (τεχνικά θέματα, παγκόσμιες καινοτομίες της εταιρεία, νέα του κλάδου, άρθρα που αναδεικνύουν τα ελληνικά μάρμαρα).
 • Graphics (εικόνες, gif & projects προσαρμοσμένα στην εταιρική ταυτότητα)
 • Infographics (εκπαιδευτικά θέματα, how-to, reasons to, types of, στατιστικά του κλάδου εντός και εκτός Ελλάδος).
 • Videos (παγκόσμιες τεχνικές καινοτομίες, μέθοδοι και τεχνικές, videos παρουσίασης προϊόντων, projects αρχιτεκτονικών εφαρμογών, ανάλαφρο καθημερινό περιεχόμενο).
 • Presentations & Slideshows (προϊοντικές παρουσιάσεις, projects, εταιρικές παρουσιάσεις).

Αισθητική προσέγγιση – Look & Feel

Δημιουργικά premium υψηλής αισθητικής, ισχυρά διαφοροποιημένα σε σχέση με τον κλάδο. Χρησιμοποιήθηκαν δύο δημιουργικές κατευθύνσεις: η βασική εταιρική ταυτότητα, αλλά και η προϊοντική ταυτότητα των δύο προϊοντικών συλλογών της εταιρείας.

KPIs – Μετρήσιμα οργανικά αποτελέσματα

Όλα τα οργανικά αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά και σε κάποιες περιπτώσεις εντυπωσιακά. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στους παρακάτω δείκτες:

 • Global internet traffic & engagement ranking
 • New website visitors from social media platforms
 • Average website duration
 • Unique blog page visits
 • Video views from social media platforms
 • New followers
 • Messages for orders
 • Qualified leads
 • Converte leads
 • ROI – return on invesment

Τι καταφέραμε

 • Να καινοτομήσουμε και να αλλάξουμε τα δεδομένα στον συγκεκριμένο B2B κλάδο στο digital περιβάλλον, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.
 • Να επιτευχθούν όλοι οι digital στόχοι ανά πλατφόρμα με οργανικό τρόπο, φέρνοντας όχι μόνο θετικά insights, αλλά και qualified leads που μετατράπηκαν σε αξιοσημείωτες μετρήσιμες πωλήσεις.
 • Να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο με αυθεντική και υψηλή αισθητική που διαφοροποιείται αισθητά από τον ελληνικό και παγκόσμιο ανταγωνισμό.
 • Να δημιουργήσουμε και να μοιραστούμε ένα μοναδικό User Experience με τους χρήστες και followers.

Γνωρίστε μας καλύτερα!

Η BOLDOT είναι ένα boutique marketing agency με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Δημιουργήθηκε για να προσφέρουμε μάρκετινγκ υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε επιλεγμένες B2B και B2C εταιρείες. Στόχος μας είναι μέσα από την μεγάλη εμπειρία μας, να αξιοποιήσουμε όλους τους τύπους του σύγχρονου marketing κάτω από το όραμα κάθε εταιρείας και να δημιουργήσουμε ουσιαστική σύνδεση του κάθε brand με το κοινό του, φέρνοντας πάντα πολύτιμα αποτελέσματα.

In the accompanying photo:
Left: FaniPlaka, Co-founder, Marketing & Digital Strategist
Right: Olga Pitsari, Co-founder, Managing Director