ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

 1.  Η ιστοσελίδα www.boldot.com έχει ως σκοπό την πληροφόρηση του κοινού για τις δραστηριότητες της εταιρίας “Boldot”  και για ενδιαφέροντα μάρκετινγκ, στρατηγικής των επιχειρήσεων, διαφήμισης, επικοινωνίας και ενημέρωσης για τις νέες μεθόδους και τεχνικές μάρκετινγκ.
 2.  Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 3.  Οι πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα τίθενται προς ενημέρωση και διευκόλυνση των επισκεπτών και η παρούσα ιστοσελίδα δεν παρέχει συμβουλές μάρκετινγκ σε επαγγελματικό επίπεδο. Η οποιαδήποτε αναφορά δε συνιστά παρά μια γενική και σύντομη αναφορά ενημερωτικού χαρακτήρα, ήτοι μια ηλεκτρονική καταχώρηση μάρκετινγκ πληροφοριών, η οποία σε καμία περίπτωση δε αντικαθιστά την άμεση επαφή του συμβούλου μάρκετινγκ και πελάτη και δε συνιστά ειδική  συμβουλή.
 4.  Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.

ΙΙ. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 1. Η ενημέρωση από την ιστοσελίδα www.boldot.com  και οι πληροφορίες που μέσω αυτής θα συλλέξετε χρησιμοποιούνται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη, καθώς αποτελούν απλές γνώμες και σκέψεις.
 2. O διαχειριστής της ιστοσελίδας και η εταιρία  καταβάλλουν  κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο που εμφανίζεται κάθε φορά σε αυτή να είναι κατά το δυνατόν ακριβές, αληθές και επικαιροποιημένο. Αν και δεν εγγυώνται  τη μη ύπαρξη σφαλμάτων ή τυπογραφικών λαθών στα κείμενα που περιέχονται στην ιστοσελίδα, θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια διόρθωσής τους, αμέσως μόλις υποπέσουν στην αντίληψή τους.
 3. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας και η εταιρία  αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε, για ζημία που ενδέχεται να προκύψει, εξαιτίας της χρήσης των πληροφοριών ή των δεδομένων που περιέχονται στην ιστοσελίδα, αλλά και στις ιστοσελίδες και σελίδες, στις οποίες αυτή παραπέμπει, καθώς επίσης και εξαιτίας προβλημάτων λογισμικού ή άλλου είδους του πληροφοριακού  συστήματος.
 4. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής της ιστοσελίδας και η εταιρία δεν ευθύνονται για:

Α) τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως υποστεί ο επισκέπτης από τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων χρήσης.

Β) τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από τον επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών του στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών.

Γ) τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα, τη παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, την πρόσβαση του επισκέπτη ή τη μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή τη δική του χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες στην ιστοσελίδα.

Δ) ιούς ή οποιουδήποτε άλλου είδους κακόβουλου λογισμικού (malware) με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του επισκέπτη. Δεν παρέχεται η εγγύηση ότι η παρούσα ιστοσελίδα ή οι διακομιστές («servers») μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς οποιουδήποτε είδους κακόβουλου λογισμικού (malware). Ο επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλισθεί με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού (anti-virus programs) την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των προσωπικών του αρχείων.

Ε) τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, ήθελε προκληθούν από προερχόμενες από υποκλοπή ή εσφαλμένη αποστολή πληροφοριών που διακινούνται δια μέσου του Διαδικτύου και οφείλονται σε τεχνικά προβλήματα ή δόλιες ενέργειες τρίτων προσώπων.

Ο διαχειριστής και η εταιρία δεν εγγυώνται ότι τα δεδομένα της ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα τυχόν υπάρχοντα λάθη θα διορθώνονται.

ΙΙΙ. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

 1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας www.boldot.com διέπεται από τους όρους του παρόντος κειμένου, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
 2. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των εντολέων μας και των επισκεπτών της ιστοσελίδας είναι πρωτίστης σημασίας για εμάς. «Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Η Boldot συλλέγει τέτοιες πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε, ή αλληλεπιδράτε με αυτήν μέσω της ιστοσελίδας μας.

Η παρούσα ιστοσελίδα συλλέγει μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα μέσω διάφορων πλαισίων επικοινωνίας που επιτρέπουν στον επισκέπτη της ιστοσελίδας να επικοινωνήσει με την εταιρία μας. Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω των συγκεκριμένων πλαισίων επικοινωνίας δεν αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με απώτερο σκοπό την εμπορική ανάλυση και εκμετάλλευση, αλλά παραμένουν εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται μόνον για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ του επισκέπτη και της εταιρίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν προστατευμένα και δε θα εμφανιστούν ποτέ σε κάποια δημοσίως προσβάσιμη ιστοσελίδα, ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.

Πληροφορίες που συλλέγουμε:

Tα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται o ιστότοπος www.boldot.com είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Η boldot συλλέγει τα ως άνω δεδομένα όταν της τα παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας και της εισαγωγής της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης στο πεδίο του newsletter.

Περαιτέρω, κατά την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα μας, ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τη συσκευή σας ή το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε («cookies»).  Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα «cookies» και τις επιλογές σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies.

 1. Εάν ο επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών του δεδομένων που προβλέπονται στους παρόντες όρους χρήσης οφείλει να μη χρησιμοποιεί και να μην αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα που είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα www.boldot.com.

ΙV. Newsletters 

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) της www.boldot.com ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο και E-mail. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

www.boldot.com δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες μέσω της παρεχόμενης από την  www.boldot.com ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Η www.boldot.com διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και προωθητικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων.

Εάν ο επισκέπτης επιλέξει να συμμετάσχει στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter) του www.boldot.com, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα υποβάλει, θα προωθηθεί στην πλατφόρμα του Mailchimp που παρέχει υπηρεσίες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θεωρούμε ότι το Mailchimp είναι εκτελών την επεξεργασία. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα υποβάλει ο επισκέπτης δεν θα αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων του ίδιου του ιστοτόπου ή σε κανένα από τα εσωτερικά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Χρόνος παραμονής στην Λίστα newsletters:

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα υποβάλει ο επισκέπτης, θα παραμείνει στη βάση δεδομένων του Mailchimp για όσο o ιστότοπος www.boldot.com  χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Mailchimp για μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέχρι ο επισκέπτης να ζητήσει ρητά την κατάργησή της από τη λίστα – και σε κάθε περίπτωση έως 5 έτη από την πρώτη εγγραφή του. Μετά το πέρας των 5 ετών, θα ζητηθεί εκ νέου συγκατάθεση από τον επισκέπτη, εάν επιθυμεί να συνεχίσει να λαμβάνει το newsletter του www.boldot.com .

Εφόσον επιθυμεί να διαγραφεί, μπορεί να το κάνει αυτό χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους διαγραφής που περιέχονται σε οποιαδήποτε ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνει ο ιστότοπος www.boldot.com, αλλά και σε οποιοδήποτε ενημερωτικό e-mail που λαμβάνετε από εμάς.

Εάν ο επισκέπτης είναι κάτω των 16 ετών, πρέπει να αποκτήσει τη συγκατάθεση των γονέων πριν συνδεθεί στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του www.boldot.com .

Ενώ η διεύθυνσή  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραμένει στη βάση δεδομένων του Mailchimp, θα λαμβάνει ο επισκέπτης τακτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιστότοπο www.boldot.com .

Σε περίπτωση που o επισκέπτης δεν ανοίξει κανένα e-mail του www.boldot.com ή δεν κάνει click σε κανένα link των e-mail που θα του αποστέλλονται – θα διαγράφετε αυτόματα από την λίστα  μετά το πέρας των 9 μηνών.

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 1.  Οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα δεδομένα που είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα www.boldot.com αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κανένα από τα ανωτέρω στοιχεία δεν επιτρέπεται να αποτελέσει μερικά ή ολικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ειδικά απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των δημιουργών, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση, μερική ή ολική, εκείνων των κειμένων, που περιέχονται στην ιστοσελίδα και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους.
 2.  Η www.boldot.com προστατεύεται με τις κατάλληλες μεθόδους ασφαλείας δεδομένων (User Name, Password SSL, FIREWALL). Οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη του ως άνω κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού και υποχρεούνται στη περίπτωση αυτή να αποκαθιστούν κάθε θετική και αποθετική ζημία της εταιρίας.
  Η www.boldot.com δεν παρέχει καμία εγγύηση για την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των στοιχείων που καταχωρούνται από τους ενδιαφερομένους. Παρόλo αυτά, όλες οι προδιαγραφές του συστήματος καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια κλοπής ή εν γένει παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση η www.boldot.com θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το σκοπό της προστασίας των στοιχείων που καταχωρούνται.
  Κάθε προσπάθεια για παραβίαση της ασφάλειας του συστήματος θεωρείται παράνομη και διώκεται ποινικά και αστικά.
 3.  Κατ’ εξαίρεση οι πληροφορίες, τα δεδομένα και τα κείμενα που περιέχονται στην ιστοσελίδα επιτρέπεται να αναδημοσιευτούν σε άλλη ιστοσελίδα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, υπό τον όρο της γνωστοποίησης της πηγής από την οποία αντλήθηκαν με σχετικό σύνδεσμο παραπομπής («link») και υπό τον όρο ότι μεταφέρονται αυτούσια και όχι μερικά και αποσπασματικά και δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικό σκοπό. 

VI. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η απόκτηση πρόσβασης στην ιστοσελίδα και η χρήση της συνεπάγεται αυτοδίκαια και άνευ οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης, την πλήρη ΑΠΟΔΟΧΗ των παρόντων όρων και περιορισμών εκ μέρους του επισκέπτη της ιστοσελίδας,  ο οποίος την επισκέπτεται με δική του αποκλειστική ευθύνη. Ως εκ τούτου, οφείλει να διαβάζει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν από την επίσκεψη στην παρούσα ιστοσελίδα, να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και για τυχόν διενεργηθείσες αλλαγές και σε περίπτωση που δεν συμφωνεί, παρακαλείται να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα www.boldot.com και να μην αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα που είναι δημοσιευμένα σε αυτή.
 2. Με την απόκτηση πρόσβασης στην ιστοσελίδα www.boldot.com ο επισκέπτης αυτής αποδέχεται την υπαγωγή του αποκλειστικά στο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Για οποιοδήποτε ζήτημα, το οποίο δεν ορίζεται ρητά στους παρόντες όρους χρήσης εφαρμόζεται συμπληρωματικά το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο.
 3. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια της Ελληνικής Δημοκρατίας και ειδικότερα της πόλης της Θεσσαλονίκης.
 4. Οι όροι χρήσης είναι πιθανό να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η εξακολούθηση χρήσης της ιστοσελίδας www.boldot.com και απόκτησης πρόσβασης στα δεδομένα που είναι δημοσιευμένα σε αυτή κατόπιν πιθανών αλλαγών στους όρους χρήσης ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων εκ μέρους του επισκέπτη. Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος της παρούσας συμφωνίας, εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης.  
 5. Η ιστοσελίδα www.boldot.com περιλαμβάνει links («συνδέσμους») προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από το διαχειριστή της ιστοσελίδας www.boldot.com, αλλά από τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές των συγκεκριμένων ιστοσελίδων. Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής της ιστοσελίδας www.boldot.com και η εταιρία δεν ευθύνονται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές των συγκεκριμένων ιστοσελίδων  ακολουθούν, ούτε και δηλώνουν πως συμφωνούν με τις απόψεις και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων ιστοσελίδων, αφού η παραπομπή σε αυτές γίνεται μόνο για την πληρέστερη ενημέρωση του επισκέπτη. Περαιτέρω δεν ελέγχεται η διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, η πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η ποιότητα και η πληρότητα των υπηρεσιών των συγκεκριμένων ιστοσελίδων.
 6. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.boldot.com ή των δεδομένων και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή είναι δυνατόν να μεταβληθεί, τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, οποτεδήποτε, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σχετική ανακοίνωση. Η διαχείριση της ιστοσελίδας μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας.
 7. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας και του επισκέπτη της ιστοσελίδας, δεσμεύει μόνο αυτούς και τεκμαίρεται ότι συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές με την αποδοχή της χρήσης και την απόκτηση πρόσβασης στα δεδομένα της ιστοσελίδας www.boldot.com.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τους «Διαχειριστές» της ιστοσελίδας www.boldot.com παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην αντίστοιχη πλατφόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα.